Informacje o projekcie

Celem ogólnym  projektu jest adaptacja narzędzia „WellBox” do polskich warunków oraz wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej.  

Cele szczegółowe to:

  • Zbadanie warunków niezbędnych i koniecznych do wprowadzenia modelu „WellBox” na lokalny rynek pracy,
  • Zbadanie skuteczności działania modelu w relacji z obecnie stosowaną metodą  przygotowania zawodowego,  
  • Realizacja pilotażowego projektu  „WellBoxPL” na terenie woj. mazowieckiego,

Grupa docelowa - osoby w wieku pow. 45 lat, wykluczone na lokalnym rynku pracy na skutek utraty kompetencji do ponownego zatrudnienia. W grupie tej okoliczności degradujące bardzo dynamicznie rosną w czasie i stąd potrzeba szczególnego traktowania. Do wyboru skłania szczególny rodzaj zagrożenia,
w postaci niedopasowania dawno nabytych  kwalifikacji do bieżących potrzeb rynku. Zmiana kompetencji w tym wieku jest bardzo trudna, a jednak konieczna w perspektywie zatrudnienia na nowym stanowisku pracy. Szczególnie trudne do przezwyciężenia stają się
m.in.: niski poziom mobilności i wysoki poziom niedopasowania umiejętności.

 

 

Copyright © 2011-2012  Wydzia Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego

projekt i realizacja:  dreams `art